تماس با ما

​8 - 23 4929 52 011​​​​​​​

به ما پیغام دهید

آدرس هتل کاخ امیران

تلفن تماس:  8 - 23 49 29 52  011
نمابر:                    29 49 29 52 011
پست الکترونیک:  info@amiranpalacehotel.com

چالوس، به طرف کمربندی چالوس رامسر،
ابتدای جاده زوات، خیابان کاخ مادر، پلاک 17​​​​​​​